• banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • banner 6.jpg
  • banner 7.jpg
  • banner 8.jpg
  • banner 9.jpg
  • banner 10.jpg

Công Ty TNHH Bảo Nam Mời Chuyên Gia Từ Mỹ Đến Tư Vấn Và Chia Sẻ Kinh Nghiệm Về Trồng Cỏ Alfalfa Để Cải Tạo Đất

 

 

Vừa qua Công Ty TNHH Bảo Nam đang nghiên thêm về giống cỏ alfalfa để cải tạo đất cho việc trồng cây đậu nành không biến đổi gen, nên đã mời chuyên gia đến từ Mỹ đến tư vấn về kỹ thuật canh tác giống cỏ này.

2de8ed47ac6d4f33167c
                                (Theo chuyên gia thì cần cải tạo lại độ PH trong đất 6,8 - 7,5.)

13cdcdfc2bc2c89c91d3
              (Ông cũng cho biết là cần hệ thống thoát nước tốt vì giống này không chiệu được úng,)

89ccc964884e6b10325f
          (Sau khi xem xét xong Công Ty quyết định năm sau bắt đầu trồng thử nghiệm giống cỏ này)

Chuyên gia cũng đến thăm vườn Vải Thiều và Bưởi của công ty và cho những nhận xét khả quan.

5f53f762115cf202ab4d

4582c2b2248cc7d29e9d

0ae24ab0a78244dc1d93

6ec64788aaba49e410ab

 
ONLINE SUPPORT

 

0908 623 432 

0909 022 745

JOURNAL OF LIVESTOCK
Monocalcium Phosphate
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) LiLong
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) Thế Tường
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) Thủy Trình
Giá : 0 VND
Monocalcium Phosphate Trung Quốc
Giá : 0 VND
Monocalcium Phosphate USA
Giá : 0 VND
FACEBOOK CONNECT