• banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • banner 6.jpg
  • banner 7.jpg
  • banner 8.jpg
  • banner 9.jpg
  • banner 10.jpg

Tham Dự Cuộc Họp Tại Viện Khoa Học Miền Nam

 

Hôm qua (ngày 26/11/2018), Công Ty TNHH Bảo Nam cùng Mr.Cornelis Warner Water (là chuyên gia đến từ Hà Lan)  đến tham dự cuộc họp tại Viện Khoa Học Miền Nam về đánh giá TBKT, công nhận giống đậu nành Việt Nam HL910.

1e171d418b15684b3104

5f720c209a74792a2065

9ca932f0a4a447fa1eb5

26ec0ca59af179af20e0

34d95b9dcdc92e9777d8

d500ae4a381edb40820f

ec4da6123046d3188a57

 
ONLINE SUPPORT

 

0908 623 432 

0909 022 745

JOURNAL OF LIVESTOCK
Monocalcium Phosphate
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) LiLong
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) Thế Tường
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) Thủy Trình
Giá : 0 VND
Monocalcium Phosphate Trung Quốc
Giá : 0 VND
Monocalcium Phosphate USA
Giá : 0 VND
FACEBOOK CONNECT