• banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • banner 6.jpg
  • banner 7.jpg
  • banner 8.jpg
  • banner 9.jpg
  • banner 10.jpg

Công Ty TNHH Bảo Nam Mời Chuyên Gia Hà Lan Đến Tư Vấn Cải Tạo Đất Theo Hướng Hữu Cơ Tại Đăk Lăk

 

Ngày 20/11/2018 đến 25/11/2018 Công Ty TNHH Bảo Nam đã mời được Mr. Cornelis Warner Water (là chuyên gia đến từ Hà Lan) đến tư vấn việc cải tạo đất theo hướng hữu cơ tại tỉnh Đăk Lăk

 

3b424477ef3c0c62552d

e77fa04f0b04e85ab115

3

4

5

6

7

8

10

 

 
ONLINE SUPPORT

 

0908 623 432 

0909 022 745

JOURNAL OF LIVESTOCK
Monocalcium Phosphate
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) LiLong
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) Thế Tường
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) Thủy Trình
Giá : 0 VND
Monocalcium Phosphate Trung Quốc
Giá : 0 VND
Monocalcium Phosphate USA
Giá : 0 VND
FACEBOOK CONNECT