• banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • banner 6.jpg
  • banner 7.jpg
  • banner 8.jpg
  • banner 9.jpg
  • banner 10.jpg

Nghiệm Thu Cây Đậu Nành Không Biến Đổi Gen Tại Tỉnh Đồng Nai

 

 

Ngày 30/10/2018, Công ty TNHH Bảo Nam đi nghiệm thu cây đậu nành không biến đổi gen, giống đậu nành HLĐN 910 được trồng tại tỉnh Đồng Nai

9e61b1e8e9a20afc53b3

1

10fad5c6908d73d32a9c

e2f1cbcd8e866dd83497

94508d68c8232b7d7232

593fdfdd9d967ec82787

 
ONLINE SUPPORT

 

0908 623 432 

0909 022 745

JOURNAL OF LIVESTOCK
Monocalcium Phosphate
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) LiLong
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) Thế Tường
Giá : 0 VND
Dicalcium Phosphate (DCP) Thủy Trình
Giá : 0 VND
Monocalcium Phosphate Trung Quốc
Giá : 0 VND
Monocalcium Phosphate USA
Giá : 0 VND
FACEBOOK CONNECT