Tham Dự Cuộc Họp Tại Viện Khoa Học Miền Nam

Hôm qua (ngày 26/11/2018), Công Ty TNHH Bảo Nam cùng Mr.Cornelis Warner Water (là chuyên gia đến từ Hà Lan)  đến tham dự cuộc họp tại Viện Khoa Học Miền Nam về đánh giá TBKT, công nhận giống đậu nành Việt Nam HL910.