Công Ty TNHH Bảo Nam Mời Chuyên Gia Từ Mỹ Đến Tư Vấn Và Chia Sẻ Kinh Nghiệm Về Trồng Cỏ Alfalfa Để Cải Tạo Đất

Vừa qua Công Ty TNHH Bảo Nam đang nghiên thêm về giống cỏ alfalfa để cải tạo đất cho việc trồng cây đậu nành không biến đổi gen, nên đã mời chuyên gia đến từ Mỹ đến tư vấn về kỹ thuật canh tác giống cỏ này.

          (Theo chuyên gia thì cần cải tạo lại độ PH trong đất 6,8 – 7,5.)

    (Ông cũng cho biết là cần hệ thống thoát nước tốt vì giống này không chiệu được úng,)

 (Sau khi xem xét xong Công Ty quyết định năm sau bắt đầu trồng thử nghiệm giống cỏ này)

Chuyên gia cũng đến thăm vườn Vải Thiều và Bưởi của công ty và cho những nhận xét khả quan.